ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ

Adatkezelő neve, elérhetőségei:

Az adatkezelő megnevezése: Kálmánné Zoltán Ágnes

Az adatkezelő levelezési címe:5300 Karcag Tisza utca 12.

Az adatkezelő e-mail címe: agiz19881230@gmail.com

Az adatkezelő telefonszáma: +36-30/596-82-47

Honlap: www.tisza-zizavendeghaz.hu


Az adatkezelés időtartama

A kapcsolatfelvétel során megadott személyes adatait, legfeljebb 5 évig megőrizhetjük.


Az adatkezelés célja

A szálláshelyek számára kötelező NTAK adatszolgáltatás.


Az adatkezelés jogalapja

Érdeklődés, tájékoztatás kérése esetén önkéntes hozzájáruláson alapul az adatkezelés az EU általános adatvédelmi rendelete (GDPR) és az információs önrendelkezési jogról és információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (Infotv.) alapján.

A kezelt adatok köre

Amennyiben a weboldal Kapcsolat űrlapján keresztül küld üzenetet számunkra, abban az esetben az alábbi adatokat kezeljük:

 • vezetéknév,
 • keresztnév,
 • email cím,
 • telefonszám.

Ezen kívül e-mail-ben az alábbi adatokat kérjük:

 • név
 • cím
 • születési hely
 • születési idő
 • állampolgárság
 • személyigazolványszám
 • védettségi kártya száma

Az adatkezelés biztonsága

Az általunk kezelt személyes adatok biztonsága érdekében megteszünk minden olyan technikai és szervezési intézkedést, amely szükséges ahhoz, hogy az adatok védettek legyenek a véletlen törlés (megsemmisülés), a jogosulatlan felhasználás vagy módosítás ellen.

Fentiekkel gondoskodunk arról, hogy a kezelt adatokhoz illetéktelen személy ne férhessen hozzá, ne hozhassa nyilvánosságra, ne továbbíthassa, valamint ne módosíthassa vagy törölhesse azokat.

Az adatok továbbítása

Személyes adatait azok megismerésére jogosultsággal nem rendelkezők számára nem adjuk át, harmadik félnek kizárólag abban az esetben továbbítjuk, ha Ön ehhez előzetesen hozzájárulását adta. Kivételt képezhet ez alól egy esetleges hatósági vizsgálat, amely esetén az eljáró hatóság (pl.: rendőrség, ügyészség, bíróság, stb.) hivatalos megkeresésére a megkeresés céljából szükséges adatokat kötelesek vagyunk átadni. Ehhez az Ön külön hozzájárulása nem szükséges, mivel ez törvényben meghatározott feladatunk.

Készítsd el weboldaladat ingyen!